Trivselregler

Trivsel- och ordningsregler

Grillning

Föreningen har två gemensamma kolgrillar på gården som kan användas. Kom ihåg att göra rent dem efter dig genom att plocka upp skräp och slänga grillkol i restavfall efter att den svalnat.

Visa dina grannar hänsyn och grilla inte sådant som osar eller ryker mycket på din balkong eller uteplats.

Kontrollera alltid innan grillning att det inte råder eldningsförbud i Sundbybergs kommun: https://www.storstockholm.brand.se/pa-fritiden/eldningsforbud/

Balkong / uteplats

På din balkong eller uteplats får du gärna möblera och plantera. Däremot får dina blomlådor inte hänga utanför balkongräcket då det finns risk att de ramlar ner. Du får inte borra i husets fasad eller i din egen eller balkongen över dig. Tänk på att om du täcker balkong eller uteplats med ex. konstgräs utan underliggande luftkanal, kan vatten ansamlas som kommer in i lägenheten.

Utöver svart och vitt kan du fritt välja mellan följande fyra färger för markis- och balkongskyddstyger, oavsett tegel- eller putskulör:

Gris 6088 UNI

Dune 0681 UNI

Chanvre 8200 UNI

Ardoise 8203 UNI

Sopor

På innergården finns två sopsugar för hushållssopor, tidningar och kompost. Vid stopp i sogsugen behöver du ringa ENVAC på telefonnummer 010-265 00 00 eller fylla i en felanmälan.

Det är inte tillåtet att ställa något vid sidan av sopsugen. Om du mot förmodan skulle se att något ställts vid sopsugen, hjälp gärna till genom att stoppa in det. Sopor sprids snabbt på innergården, vilket lockar till sig fåglar och skadedjur.

Bredvid garagedörren finner du vårt miljörum. Här kan du återvinna papper, glas, metall, plast, glödlampor, batterier, elektronik och textilier. Observera att du inte får slänga något annat än vad respektive kärl är märkt med. Då anses kärlen vara blandade och föreningen får betala extra avgifter vilket i sin tur kan leda till att avgiften för din lägenhet höjs. Det är heller inte tillåtet att ställa något utanför kärlen, varken helt eller delvis. Grovsopor lämnar du med fördel på Grovavfallspunkt Valkyriavägen.

Innergård

På innergården finns det plats för sällskap och lek. Om du äter eller dricker något på innergården tar du med dig ditt skräp och slänger i lämpligt kärl. Innergården ska både vara trevlig att besöka och se trevlig ut från våra fönster.

Med hänvisning till Ordningslagen och att det finns risk att andra människor, djur eller egendom skadas, är det inte tillåtet att skjuta raketer på innergården.

Parkering på innergården är inte tillåten. Det är endast tillåtet att köra in bilen på innergården för på- och avlastning av större föremål, exempelvis vid flytt. Hör gärna med Sundbybergs stad angående boendeparkering på gatan.

Rastning av hundar är inte tillåtet på innergården. Ta alltid med en påse så att du kan plocka upp efter din hund om olyckan skulle vara framme. Katter ska hållas under uppsikt så att de inte förorenar i sandlådan.

Trapphus och loftgång

Trapphusen ska vara tomma på privata ägodelar eftersom det utgör brandrisk. Detta innebär att du inte får lägga ut dörrmattor utanför din ytterdörr eller ställa ut sopor, ens för en liten stund. Se till att dörrar till trapphus och loftgångar alltid är stängda.

Källaren

För allas trygghet, var noga med att se till så att dörren till förråden går i lås. Korridorer i källaren ska vara tomma på privata ägodelar eftersom det utgör brandrisk.

Gemensamma utrymmen

Rök inte nära portarna eller på lekplatsen och se till att inte kasta fimpar på marken.

Garage

Föreningen disponerar 78 st parkeringsplatser inomhus, varav 6 st för MC. Gå in på Mitt Riksbyggen eller ring 0771-860 860 om du är intresserad av att hyra plats. Garaget ska vara tomt på lösa föremål såsom kartonger eller skräp på grund av brandrisk.

Du får endast parkera på den utmärkta parkeringsplats du fått anvisad, vilket bland annat innebär att det inte är tillåtet att parkera framför dörrarna till trapphusen. Det är inte tillåtet att hyra ut sin garageplats i andrahand.

Serviceplats

I garaget finns en lättare service plats direkt till vänster, denna plats är endast avsedd för service och ej parkering, du som nyttjar platsen kan därför inte parkera eller lämna då ditt fordom kan riskera att forslas bort.

Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet måste du söka tillstånd hos styrelsen. Fyll i ansökan på Mitt Riksbyggen. En tilläggsavgift på 375 kronor tas per månad för andrahandsuthyrningar.

Fest

I den här föreningen ska alla trivas. Det betyder att vi måste ta hänsyn till varandra.

Om du ska ha fest eller annan tillställning där det finns risk att dina grannar kan höra av dina festligheter, sätt du upp en lapp i trapphuset ett par dagar i förväg eller lägg upp ett inlägg i föreningens Facebook-grupp. Skriv ditt nummer och en trevlig hälsning om att grannar är välkomna att säga till om festligheterna blir för högljudda.

Renovering

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att visa hänsyn till dina grannar när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten som t ex att borra i betong eller renoveringsarbeten. Dessa ingrepp ska i första hand utföras under dagtid mellan 08.00 – 17.00.

Vid störande ingrepp som pågår en längre tid eller under flera dagar, sätt upp en lapp på anslagstavlan i trappuppgången med uppskattade tider och dagar. Skriv inlägg i föreningens Facebook-grupp också för att täcka in närliggande trappuppgång, då ljud lätt sprider sig i byggnaden. Det ger dina grannar bättre möjlighet att planera för vila och möten.

Kvällning

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Mellan kl. 22.00 – 07.00 ska grannar inte behöva höra på t.ex. dammsugning eller musik.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com