Solceller

(uppdaterad 2023-10-17)

Viktig information angående föreningens solcellsinstallation

Mellan 11 oktober och 8 december monteras solceller på föreningens tak. Här nedan har vi samlat all information relaterad till säkerhet och eventuellt störande arbetsmoment. Information och datum uppdateras kontinuerligt.

Viktiga datum (fler datum längre ned)

BYGGSTART11 okt
LYFT UPP, KRANBIL (paneler, montagesystem)31 okt
LYFT NER, KRANBIL (sedum, material, sopor)30 nov
SLUTBESIKTNING8 dec

Arbetstider

Måndag till fredag kl. 07.00 – 16.00

Säkerhetsåtgärder

  • Under våra arbetstider kommer vissa områden på gården att spärras av för säkerheten.
  • Vid vissa tillfällen rekommenderar vi er att undvika att vistas på balkongerna. Specifika
  • tider för just er kommer att meddelas vid portarna.
  • Var medveten om risken för fallande föremål och följ alla säkerhetsanvisningar.
  • Om ni ser avspärrningar, var vänliga och respektera dessa för er egen säkerhet.

Användning av hiss

Under byggperioden kommer vi mellan kl. 07.00 och 16.00 att tillfälligt använda hissen för transport av mindre material och verktyg. Vi ber er om förståelse för eventuella störningar.

Detaljerad tidsplan

Hus E (gemensamhetslokalen)

Borttagning sedum11 – 16 okt
Lyft solceller11 – 27 okt
Montering växelriktare11 – 24 okt
Montering brandmansbrytare entré11 okt – 10 nov
Montering takfästen12 okt – 10 nov
Montering optimerare och kabeldragning12 okt – 1 dec
Montering solceller30 okt – 1 dec

Hus A (Ursviks allé)

Montering växelriktare11 – 24 okt
Lyft solceller12 – 28 okt
Montering växelriktare11 – 24 okt
Montering brandmansbrytare entré Ursviks allé 5111 okt – 10 nov
Montering takfästen12 okt – 10 nov
Montering optimerare och kabeldragning12 okt – 1 dec
Montering solceller30 okt – 1 dec

Hus D (Ladugårdsgatan)

Montering växelriktare11 – 24 okt
Lyft solceller16 – 29 okt
Montering växelriktare11 – 24 okt
Montering brandmansbrytare i entré Ladugårdsgatan 1011 okt – 10 nov
Montering takfästen12 okt – 10 nov
Montering optimerare och kabeldragning12 okt – 1 dec
Montering solceller30 okt – 1 dec

Hus B och C (Stallgatan och Skrivargatan)

Borttagning sedum11 – 26 okt
Montering växelriktare11 – 24 okt
Lyft solceller17 – 30 okt
Montering växelriktare11 – 24 okt
Montering brandmansbrytare entré Stallgatan 19 och Skrivargatan 3011 okt – 10 nov
Montering takfästen12 okt – 10 nov
Montering optimerare och kabeldragning12 okt – 1 dec
Montering solceller30 okt – 1 dec

Arbetsplatsdispositionsplan (ADP)

Situationskarta / avspärrning

Streckade linjer visar var avspärrningar planeras för arbete och vid lyft av solceller. Områdena kommer tydligt att märkas ut och lägenheter med balkonger som vetter mot området där lyft sker kommer att informeras samma dag för att undvika att någon rör sig i området.

Mer information

Ytterligare information om de specifika berörda områdena kommer att meddelas vid varje port.