Kamerabevakning

Brf Jubilaren kamerabevakar miljörummet och garaget i syfte att förhindra felaktig avfallshantering och inbrott, vilket ökar säkerheten för medlemmarna. Kamerabevakning är absolut nödvändigt för att uppnå dessa syften och utgör ett berättigat intresse för Brf Jubilaren.

Brf Jubilaren utför kamerabevakning i enlighet med kamerabevakningslagen, med de begränsningar som följer av dataskyddsförordningen (GDPR). Föreningen har vägt de registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter mot föreningens intresse av att öka säkerheten och förebygga brott, och kommit fram till att föreningens intresse väger tyngre.

Det inspelade materialet kan vid behov lämnas ut till polis och försäkringsbolag. Brf Jubilaren kommer inte att överföra uppgifter till tredje land eller använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.

Kontakt vid frågor eller klagomål


Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter eller kamerabevakning, eller om du anser att vi bryter mot gällande regelverk, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.

Dina rättigheter som registrerad


Du har rätt att få tillgång till de inspelningar där du är med, samt att begära att dessa raderas under vissa omständigheter. För mer information om dina rättigheter, besök Integritetsskyddsmyndigheten webbplats.

Du kan också lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com