Information

(uppdaterad 2024-07-02)

Brf Jubilaren med organisationsnummer 769628-4954 registrerades den 7 augusti, 2014 och är en äkta förening. Föreningen äger marken och på fastigheten Bostället 1 (Sundbyberg 2:93) uppfördes under åren 2016 och 2017 totalt 4 bostadshus mellan 5-7 våningar inklusive källarvåning med 141 lägenheter.

Byggnaderna finns på adresserna Ladugårdsgatan 10-14, Skrivargatan 30-32, Stallgatan 15-21 och Ursviks allé 43-55. Total tomtarea är 6415 m2, bostadsarea 8087,5 m2 och lokalarea 174 m2. Husen ligger så pass nära varann att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna.

Ekonomi

Årsavgift

Under 2023 har årsavgiften höjts kraftigt, vilket till övervägande del beror på de ökade räntekostnaderna för föreningens lån, samt ökade kostnader för förvaltning och underhåll, som en följd av inflation. Styrelsen följer Riksbankens besked och inväntar en ihållande lägre styrränta innan beslut tas om att sänka årsavgiften igen.

Lån

Föreningen har nedan lån och räntor.

Belopp i krRäntaOmsättningsdatum
33 480 0004,8 %2024-09-01
37 650 0004,8 %2024-09-01
34 650 0001,09 %2025-09-01

Årsredovisning

Föreningens senaste årsredovisning för räkenskapsåret 2022-2023 kan laddas ner via nedan länk.

Internet, TV och telefoni

Föreningen har ett gruppavtal för internet med Obenetwork via Sundbybergs stadsnät. Hastigheten är 1Gbit/1Gbit och kostnaden om 140 kr / mån debiteras via månadsavin.

TV och telefoni ansluts enskilt via Sundbybergs stadsnät. Se http://www.sundbybergsstadsnat.se/ för mer information om tillgängliga leverantörer och priser.

Lägenheterna är utrustade med en mediacentral för tele, data och digital TV. Uttag finns i bostadens samtliga rum och i köket.

Garage

Föreningens garage har 78 st platser, varav 20 st för elbil och 6 st för MC. Mer information om garageplats och intresseanmälan finns här.

Hör av dig till Riksbyggen för aktuell kötid.

Vid användning av laddbox, debiteras utöver parkeringsavgift förbrukad el plus 100 kr extra i månaden.

Sophantering och renhållning

Sopsug

Det finns två uppsättningar sopsugar på vardera sida av innergården med två sopsugar för hushållssopor, en för tidningar och och en för matavfall. Vid stopp i någon av sogsugarna behöver du ringa ENVAC på telefonnummer 010-265 00 00 eller fylla i en felanmälan.

Det är inte tillåtet att ställa något vid sidan av sopsugen. Om du mot förmodan skulle se att något ställts vid sopsugen, hjälp gärna till genom att stoppa in det. Sopor sprids snabbt på innergården, vilket lockar till sig fåglar och skadedjur.

Miljörum

Bredvid garageporten hittar du vårt miljörum (Ladugårdsgatan 12).

Här kan du återvinna papper, glas, metall, plast, glödlampor, lysrör, batterier och elektronik.

I miljörummet står också en stor blå behållare där du kan lämna begagnade kläder, underkläder, sängkläder, handdukar och hushållstextilier. Endast hela skor (om möjligt i par och hopknutna), hattar, filtar, handväskor, bälten, accessoarer och leksaker.

Observera att du inte får slänga något annat än vad respektive kärl är märkt med. Då anses kärlen vara blandade och föreningen får betala extra avgifter vilket i sin tur kan leda till att avgiften för din lägenhet höjs. Det är heller inte tillåtet att ställa något utanför kärlen, varken helt eller delvis. Grovsopor lämnar du med fördel på Groavavfallspunkt Valkyriavägen.

Renhållning

Städning av trappuppgångar och gemensamma utrymmen samt skräpplockning på innergården utförs av en extern aktör en gång i veckan.

Byggnader

Energideklaration

Nedan energideklaration för husen finns även vid varje entré.

Lägenhetsförråd

1 st per lägenhet beläget i källarvåning i hus A och B

Gemensamma utrymmen

 • 1 st miljörum i anslutning till garageinfarten
 • 1 st gemensamhetslokal belägen på innergården
 • 1 st lekplats belägen på innergården
 • 6 st cykelrum
 • 8 st barnvagnsrum / rullstolsförråd
 • 8 st hissar + ett lyftbord från gård ner till garage

Renoveringar och underhåll

2023

2022

 • 10 ytterligare elbilsladdare i föreningens garage

2021

 • 10 elbilsladdare i föreningens garage
 • Kameraövervakning miljörum
 • Trappuppgångarnas entréplan ommålade efter behov
 • Två matbord till innergården

2020

 • Gemensamhetslokal ommålad invändigt
 • Elektroniskt lås med bokningsportal till gemensamhetslokalen
 • Förstärkning grindar till kalltrapphusen i hus C och D
 • Plantering av tre körsbärsträd på innergården

2019

 • Kameraövervakning garage
 • Ny garageport

Inglasning av balkonger

Föreningens stämma beslutade 2021 att tillåta medlemmar att glasa en sina balkonger. Sundbybergs kommun beslöt dock senare att avslå bygglovsansökan med hänvisning till att föreningens bruttoarea för bygglovet överskreds vid byggnation. Det innebär att det inte går att glasa in sin balkong.

Stambyte

Då byggnaderna stod klara 2016/2017 finns i nuläget inget behov av stambyte. I linje med föreningens ekonomiska plan och underhållsplan avsätts årligen ett fast belopp för ett framtida stambyte som enligt praxis beräknas utföras partiellt och efter behov med start år 2040.

El och uppvärmning

Kallvatten och värme ingår i månadsavgiften. Driftskostnader som bostadsrättsinnehavaren själv står för bedöms till ca 200 – 600 kr / mån och hushåll, avseende el och varmvatten. Avvikelser kan förekomma beroende på hushållets sammansättning och levnadsvanor. Föreningen debiterar den enskilde bostadsrättsinnehavaren efter faktisk förbrukning.

Gemensamt elavtal för samtliga lägenheter har slutits med Luleå Energi AB och Vattenfall AB står för elnätsanslutning.

Byggnaderna värms upp med vattenburen fjärrvärme från Norrenergi AB. Undercentraler är belägna i hus A och D. Elmätare finns för mätning av gemensam elenergi.

Ventilation

Lägenheterna är utrustade med FTX (från- och tilluft med värmeåtervinning) för att säkra ren luft och ett bättre inomhusklimat, samtidigt som det med återvunnen värme har minimal påverkan på miljön.

Fönster och tätning

Fönster i lägenheterna är av typ inåtgående 3-glas (2 + 1)  träaluminium. De har ett energivärde på 76 kWh/m2 (E-värde), isoleringsförmåga på 0,97 W/m2K (U-värde) och genomtränglighet på 0,41 gw.

Medlemskap och överlåtelse

Nycklar

Vid lägenhetsköp erhålls från säljaren tre nycklar till bostadens ytterdörr, tre elektroniska portbrickor, samt tre nycklar till postfacket. Samtliga nycklar ska lämnas över till köparen vid utflytt.

Vid köp av lägenhet går det bra att kontakta Norrmalms Lås för att undersöka hur många utfärdade nycklar det finns registrerade på lägenheten.

Porttelefon

Kontakta Norrmalms Lås för frågor och serviceärenden gällande porttelefonen.

Webbplats: www.norrmalmslås.se

Epost: info@norrmalmslas.se

Telefon: 08-33 30 33

Försäkring

Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg (fastighetsförsäkring) som ingår i månadsavgiften. Medlemmar hittar försäkringsbevis och kontaktuppgifter under Dokument i Mitt Riksbyggen.

Närområde

Mataffär

Förskola

Grundskola

Kollektivtrafik

 • Ursviks torg (Tvärbanan, planerad år 2024), 50 m
 • Skrivargatan (buss 504), 100 m
 • Ursviks holme (buss 504), 200 m
 • Rissneleden (buss 118, 157, 197, 199, 540), 450 m
 • Rissne (t-banans blå linje, buss 118, 155, 157, 196, 199, 504, 512), 800 m

Träning

Restaurang / mat

Handel och service

Frisör

Hälso- och sjukvård

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com