Sophantering

Rätt avfall i sopnedkastet (pdf)

Matavfall (pdf)

Sophantering

Sopsug

På innergården finns två sopsugar för hushållssopor, tidningar och kompost. Ibland blir det stopp i sopsugarna. Då måste du ringa och felanmäla det hos ENVAC på telefonnummer 010-265 00 00 eller fylla i en felanmälan och söka upp en fungerande sopsug för att slänga dina sopor. Det är inte tillåtet att ställa något vid sidan av sopsugen. Om du mot förmodan skulle se att något ställts vid sopsugen, hjälp gärna till genom att stoppa in det. Sopor sprids snabbt på innergården, vilket lockar till sig fåglar och skadedjur.

Miljörum

Bredvid garagedörren finner du vårt miljörum.

Här kan du återvinna papper, glas, metall, plast, glödlampor, batterier, elektronik och textilier. Observera att du inte får slänga något annat än vad respektive kärl är märkt med. Då anses kärlen vara blandade och föreningen får betala extra avgifter vilket i sin tur kan leda till att avgiften för din lägenhet höjs. Det är heller inte tillåtet att ställa något utanför kärlen, varken helt eller delvis.

Grovsopor kan du lämna på Grovavfallspunkt Valkyriavägen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com