Huset du bor i

Portkod

Portkoden fungerar mellan kl. 05.00-22.00. Övrig tid används de elektroniska nyckelbrickorna, eller nyckel för att öppna porten. Det är samma nyckel som går till lägenhetsdörren. Kontakta styrelsen via styrelsens kontaktformulär för att erhålla aktuell portkod.

Porttelefon

Porten är försedd med en porttelefon som är kopplad till din mobiltelefon. För programmering av mobilnummer, kontaktar du Riksbyggens kundtjänst på 0771-860 860.

Extra nycklar

Då låssystemet är skyddat kan du endast erhålla extra nycklar hos den låssmed som bostadsrättsföreningen har serviceavtal med:

Norrmalms Lås AB
Tulegatan 61
172 72 Sundbyberg
Telefon: 08-33 30 33
Epost: info@norrmalmslas.se
Webb: www.laslarmteknik.se

För att kunna beställa extra nycklar ska du uppvisa upplåtelse- och överlåtelseavtal samt avgiftsavi och legitimation.

Gatuadress

Trapphus A4, lgh 14011452: Ursviks allé 47
Trapphus A3, lgh 13011352: Ursviks allé 49
Trapphus A2, lgh 12011252: Ursviks allé 51
Trapphus A1, lgh 11011162: Ursviks allé 55
Trapphus B1, lgh 21012133: Stallgatan 19
Trapphus B2, lgh 22022233: Stallgatan 17
Trapphus C1, lgh 31013136: Skrivargatan 30
Trapphus D1, lgh 41014146: Ladugårdsgatan 10

Postadress

Ursviks allé: 174 66 Sundbyberg
Stallgatan, Skrivargatan och Ladugårdsgatan: 174 64 Sundbyberg

Posthantering / morgontidning

Inkommande post lämnas av postbudet i entrén, där det finns postfack för respektive lägenhet.

Eventuell morgontidning levereras till hållaren på väggen vid lägenhetsdörren.

Hissar

I trapphuset finns hiss till samtliga lägenhetsplan. Varje hiss är utrustad med larmtelefon (GSM).

Gemensamhetslokalen

På innergården ligger gemensamhetslokalen, som föreningens medlemmar kan boka för t.ex. middagar, fester och andra sammankomster. Läs mer och boka.

Återvinningsrum

Det finns ett rum för återvinning som ligger bredvid infarten till garaget, på Ladugårdsgatan 12.

Sopsug

På gården finns nedkast för sopor där det ska sorteras i 3 fraktioner:

  • Restavfall – vanliga hushållssopor
  • Matavfall – läggs i speciella påsar som levereras av kommunen
  • Papper

Det är viktigt att aldrig slänga något som är större än en vanlig soppåse i sopsugen. Läs mer om sophantering.

Grovsopor

Får ej lämnas i soprummet, utan lägenhetsinnehavaren får själv transportera dessa till kommunens återvinningsstationer. Närmaste återvinningsstation är kommunens grovavfallspunkt på Valkyriavägen 1 (1,5 km).

Lägenhetsförråd

Förråden ligger i källaren och det egna förrådet är märkt med lägenhetsnummer. Lägenhetsinnehavaren får själv skaffa hänglås till sitt förråd.

Cykelförvaring

Cykelrum finns i källaren. Cykelrummet nyttjas av hela föreningen oberoende av lägenhetens placering.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com