El och brandsäkerhet

Brandskydd (pdf)

Bruksanvisning brandvarnare (pdf)

Produktblad badrumslampa (pdf)

Produktblad utomhuslampa (pdf)

Produktblad bänkbelysning kök (pdf)

Produktblad bänkarmatur bad (pdf)

Jordfelsbrytaren

Jordfelsbrytaren i din elcentral kompletterar skyddet mot elektriska personskador och bränder.

Om jordfelsbrytaren slagit ifrån

Beror detta på fel i anläggningen eller en tillfällig nätstörning?

  1. Slå på jordfelsbrytaren (om det slår av igen är det något fel i anläggningen)
  2. Slå av alla säkringar och slå sedan på jordfelsbrytaren
  3. Slå till varje säkring, en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter
    1. Slå på alla apparater som är anslutna på den säkringen tills den felaktiga apparaten är lokaliserad
  4. Vid fel i anläggningen, ring en elinstallatör

Testknapp

Prova jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på testknappen.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com