Bopärm

Vid inflyttning i en ny bostad är det många frågor som dyker upp, både vad gäller lägenheten och det nya bostadsområdet. Då är det bra att ha information nära till hands, så att det lätt går att få besked och vägledning. Vi hoppas att nedan information kommer ge svar på de flesta frågor. Annars är du alltid välkommen att höra av dig till brf Jubilarens styrelse eller Riksbyggen.

  1. Huset du bor i
  2. Felanmälan om fel uppstår
  3. Vem svarar för underhållet (pdf)
  4. Sophantering
  5. El och brandsäkerhet
  6. Såhär kan du spara energi (pdf)
  7. VVS, WC, bad, ventilation, köksutrustning m.m.
  8. Ytskikt, dörrar, fönster, lås m.m.
  9. Vitvaror