Anvisningar och råd

Droppande / läckande dusch

Om det droppar från duschen långt efter att den stängts av, i växlande styrka och obereonde av om du vrider temperaturvredet till varmt eller kallt, är det med högsta sannolikhet packningen i ventilöverstycket som blivit utsliten. Packningen är en förbrukningsvara som normal slits ut efter ca 5 år.

Gustavsbergs webbplats hittar du information om var du kan köpa eller beställa ett nytt ventilöverstycke till duschblandaren Nautic.

Viktigt: Vi rekommenderar alltid att du anlitar en auktoriserad VVS-firma, eftersom försäkringen ofta inte gäller om du själv orsakar läckage. Om du trots allt vill byta ventilöverstycket själv, måste du stänga av varm- och kallvatten i badrummet innan du påbörjar arbetet med duschblandaren (se punkt 1 och 2).

 1. Dra ut tvättmaskinen tills du kommer åt luckan bakom. Öppna luckan genom att sätta in en skruvmejsel i den lilla öppningen på ovansidan och bänd upp.
  Lucka vattenrör
 2. Vrid de båda kulventilerna / ballofixer 45° så att de står på tvären mot vattenrören för att stänga av vattnet till duschen.
  Kulventil / ballofix
 3. Ta loss det lilla skyddet på flödesvredet på vänster sida av duschblandaren med hjälp av en liten skruvmejsel.
  Öppna skyddet på vredet
 4. Skruva loss flödesvredet med en stjärnskruvmejsel.
  Skruva loss vredet med stjärnskruvmejsel
 5. Ta loss den svarta plasthylsan för hand och skruva loss ventilöverstycket med hjälp av block- (storlek 17) eller skiftnyckel. Sätt sedan i och skruva fast det nya ventilöverstycket.
  Skruva loss överventil
 6. Vrid det yttre metallvredet på ventilöverstycket för hand mot dig tills det tar stopp och sätt tillbaka den svarta plasthylsan så att den lilla upphöjningen är på baksidan
  Plasthylsa
 7. Sätt på flödesvredet med den grå plastspärren pekandes uppåt och skruva fast flödesvredet med stjärnskruvmejsel. Tryck därefter fast det lilla skyddet för hand.
  Skruva loss vredet med stjärnskruvmejsel
 8. Vrid tillbaka de båda kulventilerna / ballofixer i riktning längs vattenrören för att sätta på vattnet till duschen igen. Kontrollera att duschen fungerar och vänta sedan ett dygn innan du stänger luckan för vattenrören och ställer tillbaka tvättmaskinen igen för att säkra att golvet är helt torrt.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com