? Rökförbud inom BRF Jubilaren från 1 juli 2019 ?

Från och med 1 juli träder rökförbud i kraft vid lekplatser och entréer, vilket gör att den enda godkända platsen för rökning på vår innergård kommer vara vid grillplatsen utanför Gemensamhetslokalen. (dock ej vid entrén på Gemensamhetslokalen)

Detta gäller cigaretter, E-cigaretter och Vattenpipa.

Det har också visat sig finnas rökare som släcker cigaretten mot väggen vid Stallgatan 19 som orsakat brännmärken. Detta är självklart oacceptabelt och kommer att beivras om det sker igen.

Klicka här för mer informaton gällande rökförbudet.